หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 

                คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด โดยมี นายประมวล  ศรีมะฆะ  ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด และนางสาวเรืองไร รองวงศ์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view