หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ

ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ

ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ​ไทย จำกัด (ชสท.) ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยส่งมอบผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำป​าง, พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน, แพร่,​ อุตรดิตถ์ มูลค่ารวม 150,000 บาท  และขอขอบคุณ คุณวิทย์  นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, คุณปรีฎา  เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง, ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน, นายสมบูรณ์   จันทาพูน  สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท​่่านที่มาร่วมส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัย ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วไว  

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view