หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. จัดโครงการ Q-Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่

ชสท. จัดโครงการ  Q-Shop  ที่จังหวัดเชียงใหม่

ชสท. จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) รุ่นที่ 5

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop )  รุ่นที่ 5  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับเกียรติจาก นายวิทย์  นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายปรีฏา  เจียไพบูลย์  สหกรณ์จังหวัดลำปาง นายสมบูรณ์  จันทาพูน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน 


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view