หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.

ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
        นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าแสดงความยินดีกับคณะกรร​มการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ​ไทย จำกัด (ชรสท.) เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศ​ไทย จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view