หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก
ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำ......

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ชสท. นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรม, นายประภาส งา......

อ่านต่อ
สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

27 สิงหาคม 2560 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ......

อ่านต่อ
ชสท. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี ชสอ.

ชสท. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี ชสอ.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ นายณัฏฐชัย จิตรถนอม รองประ......

อ่านต่อ
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ......

อ่านต่อ
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59

สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59

สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้ง......

อ่านต่อ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ขอแสดงความเสียใจ......

อ่านต่อ
สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล

สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทีมงาน ชสท. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินค้าสหกรณ......

อ่านต่อ
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0 ชสท. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะเป็นผู้คงแก่เรียน และพ......

อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหก......

อ่านต่อ
สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

19 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะ......

อ่านต่อ
ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมงาน ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ใ......

อ่านต่อ
ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้นำสตรีนานาชาติ ในการมาเยือนครั้งนี้......

อ่านต่อ
สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป......

อ่านต่อ
CDC ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

CDC ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

มังคุดเกรดพรีเมี่ยม ลูกกลมโตผิวเกลี้ยงสวย เนื้อในขาวฉ่ำ คัดพิเศษมาเพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง ส่งตรงมาจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังศูนย์กระจายสินค......

อ่านต่อ
ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท.

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชสท. นำโดยนางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ และนางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าสำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์และ ......

อ่านต่อ
ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

มาร่วมกัน "ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน" ในเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน ชสท.ร่วมกิจกรรมเวิร์คช......

อ่านต่อ
ดำนาแปลงทดลอง

ดำนาแปลงทดลอง

ดำนาแปลงทดลอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และทีมงาน ชสท. เดินทางมาศึกษาด......

อ่านต่อ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมม......

อ่านต่อ
พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ ชสท. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ชสท. ได้ร่วมกันจัดพิธี......

อ่านต่อ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view