หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ฝ่ายบริหารจัดการ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

นายโชคดี  ออสุวรรณ
ผู้จัดการใหญ่

นางชนัยการต์  ปุรณะ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาววรรณภา  หงษ์ขจร
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร
นางกรณ์ภัสสร  ราชวงศ์
ผุู้จัดการฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ

นางสาวเมย์ทิยา มาคล้าย
หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
นางสาวนิตยา  ณ มหาไชย
หัวหน้าสำนักวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาโครงการ

รักษาการ หัวหน้าแผนกธุระการและการเงิน 
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view