หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

 

 
สหกรณ์สมาชิก ชสท. ทั้ง 9 เขต
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 1
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร จำกัด
72/22-26 ถ.สหกรณ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 
โทรศัพท์ : 02-5171165
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด
113 หมู่ 6 ถ.ชัยนาท-เขื่อน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-41143
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนนทบุรี จำกัด 
25/1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ : 02-5017769
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัด
2/8 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-5240351 โทรสาร : 02-9015914
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
1 หมู่ 5 ถ.นครหลวง - ภาษี ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
13260
โทรศัพท์ : 035-359097 โทรสาร : 035-724190
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี จำกัด
53/15 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทรศัพท์ : 036-486102
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสิงห์บุรี จำกัด
67 หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-511076
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสระบุรี จำกัด
111 หมู่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทรศัพท์ : 036-212378 โทรสาร : 036-301034
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด
139 หมู่ 1.โพธิ์ทอง-อ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 036-212378 โทรสาร : 036-301034
  
  
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 2
   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาญจนบรี จำกัด
123 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511587 โทรสาร : 034-516093
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครปฐม จำกัด
97 บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท์ : 034-371500 โทรสาร : 034-382110
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
59 หมู่ 5 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150  
โทรศัพท์ : 087-1568089 โทรสาร : 032-681462
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จำกัด
123 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-425644 โทรสาร : 032-400729
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-412109-18
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรี จำกัด
80 ถ.ราษฏรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ : 032-326993
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด
91 หมู่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-413426
   
  
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 3
   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครนายก จำกัด
ข1-133/31 ถ.สวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000  
โทรศัพท์ : 037-311316
085-3911263
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี จำกัด
8/17-18 หมู่6 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองจ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-798785
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด จำกัด
112 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000  
โทรศัพท์ : 039-511667 โทรสาร :
 039-512866
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี จำกัด
144,146 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000  
โทรศัพท์ : 037-211514
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด
14 ถ.สียานุสอน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ : 039-325468 โทรสาร :
 039-327262
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง จำกัด
270 หมู่1 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ : 
038-642759
   
   
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 4
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
257 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงดพชร 62000 
โทรศัพท์ :
 055-722260 โทรสาร : 081-6743503
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จำกัด
47/3 หมู่ 3 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ :
 055-558134
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกัด
91/1 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ : 056-227446
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด
157 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
โทรศัพท์ : 056-907568 โทรสาร :
056-650206
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด
890/16 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ : 055-259581 โทรสาร : 
055-258582
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย จำกัด
122/3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 
โทรศัพท์ : 055-643949 , 055-642088 โทรสาร :
055-641877
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 5
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด
30 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรสาร : 053-302890
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย จำกัด
114/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-152688 โทรสาร :
053-152690
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรน่าน จำกัด
26/1 ถ.สุมนเทวราช ซ.1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710748
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแม่ฮ่องสอน จำกัด
114 ถ.สิงห์นาท ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
โทรศัพท์ : 053-611332
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา จำกัด
1/5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
โทรศัพท์ : 054-412364
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด
181 หมู่ 4 ถ.บรมอาสน์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทรศัพท์ : 055-411067 โทรสาร :
055-417221
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน จำกัด
202 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทรศัพท์ :
 053-984856
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด
312 หมู่4 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตรจ.ลำปาง 52190 
โทรศัพท์ : 054-214151 โทรสาร : 
054-214151
   
   
   
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 6
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
760/1 หมู่1 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 461700 
โทรศัพท์ : 044-839481 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด
1173 ถ.สุนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 044-956178 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
60/1 หมู่ 9 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
โทรศัพท์ : 044-611601 , 044-621735 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จำกัด
8-10 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์ : 045-724798 , 045-724798 , 081-7608441 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด
066 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตหนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทรศัพท์ : 045-616276 , 045-614046 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด
208 ถ.มงคลประสิทธิ์ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 045-321640 , 045-269195 
  
 
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 7
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด
50 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ :
043-364614 , 043-203939
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเลย จำกัด
113 หมู่ 6 ถ.เลย-นาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โทรศัพท์ :
 042-887023
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี จำกัด
158 หมู่ 7 กม.9 ถ.อุดร-เลย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 042-201235
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จำกัด
101 หมู่ 3 ถ.สกล-อุดร ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 042-771975 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
116/3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 
โทรศัพท์ : 042-311647
 
 
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชุมพร จำกัด
8/9 หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
โทรศัพท์ :
077-576556
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
103 หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ : 
075-324662
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพังงา จำกัด
49/24 หมู่ 9 ต.บางนายสี อ.ะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
โทรศัพท์ : 
076-422500
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต จำกัด
48/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ : 
076-214323
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จำกัด
135 หมู่ 6 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.ห้วยยุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 
075-666017 , 087-7370351 
   
  
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 9 
  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง จำกัด
233/8 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 
075-211974
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส จำกัด
140 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 
โทรศัพท์ : 
073-671615 , 089-4636230 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จำกัด
ถ.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 
073-437108 , 073-359188 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด
97/482 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ : 
073-361115
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด
651/9 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทรศัพท์ : 
074-448247-8
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จำกัด
99 หมู่ 2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 
โทรศัพท์ : 
074-787019

 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view