หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ร่วมงาน ครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ร่วมงาน ครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  นายโชคดี  ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในงานมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, อดีตอธิบดีฯ, สหกรณ์จังหวัด, ข้าราชการ พร้อมทั้งผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมา

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view