หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ประธาน ชสท. เปิดใจใน SME ธุรกิจไทย

ประธาน ชสท. เปิดใจใน SME ธุรกิจไทย

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทป รายการ SME ธุรกิจไทย ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง ในหลายประเด็น อาทิ บทบาทของ ชสท. การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  การผลักดัน ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และได้พาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายในศูนย์ฯ

ติตามรายการ SME ธุรกิจไทย ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.05-11.30 น. ทาง ททบ.5

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view