หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ ชสท. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ชสท. ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญ และไหว้ศาล เพื่อเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2560 ณ อาคารสำนักงาน ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view