หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

     ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  ในการนี้  รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  

     ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2561  โดยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1)กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย 2) กิจกรรมสร้างความภาคภุมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระทหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอเชิญขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประดับะงชาติตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  และบ้านเรือน  ในวันที่  28  กันยายน  2560  โดยพร้อมเพรียง 

     โดย ชสท. ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และร่วมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติไทย  ให้ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ ลิงค์นี้  หัวข้อ "ประวัติ ความเป็นมาธงชาติไทย"

     

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view