หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท. เชิญชวนปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

ชสท. เชิญชวนปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง” ดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในระหว่างวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งดอกไม้จะบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มปลูกในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เนื่องจากอายุปลูกจนผลิดอกจะต้องใช้เวลา 55-60 วัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view