หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก

ประกาศ รับสมัครพนักงาน

ประกาศ รับสมัครพนักงาน

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม แผนกบุคลากร ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร 02-5614567 ต่อ 204

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2561-4590 ต่อ 100  โทรสาร 0-2561-3327

http://www.co-opthai.com  E-mail : acft@co-opthai.com


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view