หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ประกาศแจ้งความประกวดราคาลิฟต์โดยสาร

ประกาศแจ้งความประกวดราคาลิฟต์โดยสาร
ประกาศแจ้งความประกวดราคา
     ชุมนุมสหกรณ์การเกาตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะซื้อลิฟต์โดยสารแบบไม่ห้องเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้ง พร้อมรื้อถอน ประบปรุง ซ่อมแซมโถงลิฟต์จนพร้อมใช้งาน รายละเอียดดังนี้ (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ pdf)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view