หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนก

ประชุมฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนก
วันนี้ 27 เมษายน 2563 นายศิริขัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนกฯ ร่วมประชุมที่ชั้น 4 เวลา 13.30 น.
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. เรื่องติดตามสถานการณ์โควิด 19 เพื่อปรับระบบการปฎิบัติงานของ ชสท.
2. เรื่องการประชุมคณะกรรมการฯในระบบออนไลน์.
3. เรื่องเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในระบบออนไลน์
4. เรื่องอื่นๆ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view