หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

การประชุมคณะกรรมการฯชุด42 ครั้งที่ 12 ทางไกล

การประชุมคณะกรรมการฯชุด42 ครั้งที่ 12 ทางไกล
9 เมษายน 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชสท.
โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ นางสาววาสนา แบ้กระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สสพ.2 เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view