หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า พัดลม ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4 ปรับระดับ 16 นิ้ว

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรื่อง ประกวดราคาสินค้า พัดลม ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4 ปรับระดับ 16 นิ้ว

 

ด้วยบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อพัดลม ยี่ห้อ ฮาตาริ รุ่น HB-S16M4       ปรับระดับ 16 นิ้ว เป็นจำนวน 300 ตัว โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ (ไฟล์ PDF) <<

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view