หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่3

หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่3
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่3

         

         ด้วยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" และได้รับการรับรองหลักสูตรตามหนังสือรับรองหลักสูตรเลขที่ กตส./๑/๐๑๐๑๒๕๖๒ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วนั้น
         ในการนี้ภาควิชาสหกรณ์ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นทมี่ 3" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรฝ่ายบริหารและสมาชิกของสหกรณ์ทุกประเภท ที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

>>คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายละเอียดโครงการและใบสมัคร<<

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view