หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 63

ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 63
ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 63
ชสท ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้แก่พนักงานและคณะกรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view