หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”

ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”
ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”

31 กรกฎาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดประชุมติดตามโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์” ...ต่อยอดโครงการ”ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”.. เพื่อลดต้นทุนให้กับสหกรณ์สมาชิก และลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาใช้บริการ... เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ ... กำหนดการเริ่มเปิดทดลองให้บริการในปลายเดือนสิงหาคม โดยมีกำหนดวันเปิดให้บริการจริง วันที่ 29 กันยายน 2563 ... ขอขอบคุณอาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเกษตรแห่งประเทศไทย และทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมในวันนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view