หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ชสท. จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดกิจกรรม ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ที่หน้าสำนักงาน ชสท.ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน ชสท.ได้ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view