หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติก โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติก โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

เรื่อง ประกวดราคา  โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติก โดยวิธียื่นซองประกวดราคา (คลิกรายละเอียดไฟล์ PDF)
2.  ประกาศเพิ่มเติม  เรื่องประกวดราคาซื้อขวดพลาสติก โดยวิธียื่นซองประกวดราคา (คลิกรายละเอียดไฟล์ PDF)
3. เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดแก้ว โดยวิธียื่นซองประกวดราคา (คลิกรายละเอียดไฟล์ PDF)
4. เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก โดยวธิียื่นซองประกวดราคา (คลิกรายละเอียดไฟล์ PDF) 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view