หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก
เพลง MP3 MV คาราโอเกะ
เพลง 1. 100 ปี สหกรณ์ไทย  

*เพลงใหม่*

เพลง 2. ข้าวแกงสหกรณ์  

*เพลงใหม่* 

เพลง 3. มาร์ชสหกรณ์การเกษตร

วินัย พันธุรักษ์ – น้ำตาล น้ำเพชร 
(
marching)

เพลง 4. เหนือแสงตะวันส่อง  

วินัย พันธุรักษ์ – น้ำตาล น้ำเพชร 
(
marching)

เพลง 5. ตะเกียงทองส่องเกษตรไทย

สุนารี ราชสีมา   
(
S balero)

เพลง 6. อุดมการณ์สหกรณ์การเกษตร

นิค นิรนาม
(
beguine)

เพลง 7. มิ่งขวัญการเกษตร 

เศรษฐา ศิระฉายา             
(
beguine)

เพลง 8.สดุดีสหกรณ์การเกษตร

สดใส รุ่งโพธิ์ทอง              
(รำวง)

เพลง 9.เราคือสหกรณ์การเกษตร

วินัย พันธุรักษ์ – น้ำตาล น้ำเพชร
( รำวง 
– ร้องหมู่)

เพลง 10.เราคือ ชสท.   

รุ่งเพชร แหลมสิงห์                
(รำวง)

เพลง 11. สกก.คือสหกรณ์การเกษตร

หนู มิเตอร์  
(
M cha cha cha)

เพลง 12. รวมใจเกษตรกร

น้ำตาล น้ำเพชร                
(
cha cha cha )

เพลง 13. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ 

วินัย  พันธุรักษ์ 
และ น้ำตาล น้ำเพชร

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view