ดำนาแปลงทดลอง

ดำนาแปลงทดลอง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และทีมงาน ชสท. เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด และช่วยกันดำนาในแปลงทดลอง ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี