ชสท.ถวายอาลัยแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ"

ชสท.ถวายอาลัยแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ"

            เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.ชุดที่ 39 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ และพนักงาน รวมกันกราบสักการะถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย ด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
            หลังจากนั้นร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที เพื่อถวายความไว้อาลัยระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยมากมายหลายอย่างจนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองตราบถึงทุกวันนี้