บันทึกเทปรายการ "มอด ไม้หมอน"
บันทึกเทปรายการ "มอด ไม้หมอน"
27 มิถุนายน 2559 รายการ "มอด ไม้หมอน" บันทึกเทปที่ ชสท. โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น ... การก่อสร้าง "ศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย”   โครงการ "ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-COMMERCE) การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) และโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์"  ขอขอบคุณ คุณสิริไพบูลย์ นุศิริหาญ พร้อมทีมงาน "มอด ไม้หมอน" ทุกท่าน ติดตามชมได้ทางช่องมิราเคิ้ล หรือทาง U-TUBE