ชสท. ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว พร้อมคณะผู้บริหาร

         ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด นำโดย (ชสท.) นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสท. ให้การต้อนรับ ท่าน พูมี พูมะนีวง อธิบดีกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย การประสานงานของ มูลนิธิฮันส์ ไซเดลประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

โดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และโครงการที่สำคัญของ ชสท.” และได้พาคณะผู้ศึกษาดูงาน สปป.ลาว พร้อมด้วยผู้ประสานงานในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 10 คน เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ในการมาเยือนครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ขบวนการสหกรณ์ไทย-ลาว ซึ่ง ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ จก. ก็ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ สปป.ลาว เยือนไทย เมื่อครั้งโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 -19 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาด้วย

            ครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ และร่วมหารือแก้ไขปัญหาด้านการสหกรณ์ทั้งสองประเทศ