อวยพรวันคล้ายวันเกิด รองผจก.ใหญ่ฯ จีรพัฒน์
22 กรกฎาคม 2557นายโชคดี ออสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร และ รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ , นายธเนศ ถนอมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร , นางชนัยกานต์ ปุรณะ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ นางสาววรรณภา หงษ์ขจร รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร ชสท. ร่วมมอบของขวัญ แด่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสหกรณ์ เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิด ในวันนี้