ประชุมจัดทำแผนกลยุทธเครือข่ายฯ พท.2

21-22 มิ.ย.57 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ 2) การประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น ด้วยความตั้งใจ และร่วมใจ ของชาวสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯพื้นที่ 2