เยี่ยมชมศูนย์ข้าวฯ เชื่อมโยงธุรกิจ

นายประสาน งามฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะกรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด มาเยี่ยมชม และทำข้อตกลงในการเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร พร้อมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ณ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์จายสินค้าสหกรณ์ ที่ตึกเขียว ชสท. ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 11 ก.พ.2557