วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น....การประชุมเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยมีคุณบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดยนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มีผู้นำสหกรณ์ในเขตพื้นที่ กทมฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย (ชสค.)