ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 และฝ่ายจัดการ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมของ ชสท.