สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะดูงาน ชสท

 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะดูงาน ชสท.

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายนัด  ดวงใส ประธานกรรมการ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 พร้อมด้วยที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด โดยพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตกาแฟชุมพร  พร้อมลิ้มรสชาติผลิตภัณฑ์จากกาแฟหลายประเภทภายใต้แบรนด์ “กาแฟชุมพร” แต่ละรสชาติเข้ม หอม ถูกปากคอกาแฟ กาแฟชุมพรชนิดคั่ว-บด มีจำหน่าย 6 สูตร ได้แก่ กาแฟอราบิก้า ชุมพรสเปเชียล มอคค่า เอสเพรสโซ่ ไอซ์คอฟฟี่ และโรบัสต้า   กาแฟพร้อมดื่ม และกาแฟ 3 in 1 ที่ได้รับมาตรฐานรางวัลโอทอป 5 ดาว ปี 2552 ในปีเดียวกันนี้ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติคุณสาขาองค์กรกาแฟโรบัสต้าดีเด่น และปี 2553 ได้รับประทานโล่รางวัลเกียติคุณในงานคนไทย หัวใจเกษตรครั้งที่ 3

                จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงปี 2530-2540 ราคากาแฟตกต่ำเหลือ  กิโลกรัมละ 25-35 บาท ทำให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟได้รับความเดือนร้อน จึงมีเกษตรกรส่วนหนึ่งได้แนวคิดว่า  ควรจะก่อตั้งองค์กรที่มาบริหารจัดการผลผลิตกาแฟ เพื่อสร้างข้อต่อรองทางการตลาด  ดังนั้น เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันขอจดทะเบียน ในชื่อ "สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540 มีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร  ซึ่งเพิ่งเปิดโรงงานไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,004 คน มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการบริการด้านเงินฝาก ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสารกาแฟ พร้อมกับนำผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ กาแฟชุมพร

                หากท่านใดสนใจลิ้มรสชาติของกาแฟชุมพรหรือต้องการสั่งซื้อสินค้า  ติดต่อได้ที่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด  เลขที่ 274 หมู่ 9 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  โทร. 077-599683, 081-2711282 แฟกซ์ 077-599635