ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด

ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 

                คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด โดยมี นายประมวล  ศรีมะฆะ  ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด และนางสาวเรืองไร รองวงศ์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา