ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด


                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด โดยมีนายพยงค์  พรศิริรัตน์ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม