ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ชสท. มอบหนึ่งแสนบาท สมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ชุมนุมสหหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ ชสท. ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน 100,000 บาท  ให้กับนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์   พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 6  กรมส่งเสริมสหกรณ์