ชสท. เยี่ยมทหารพรานพร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

ชสท. เยี่ยมทหารพรานพร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  และ นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ ชสท.  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ชสท. เดินทางไปเยี่ยมทหารพราน พร้อมทั้งมอบพระหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล และสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจ แก่กำลังพลฯ โดยการนี้ พ.ท.ทรงเดช อยู่บุญสุข ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 26 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์