ชสท. มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท.ได้เดินทางไปมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายชนินทร สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดสุราษฎ์ธานี ร่วมด้วย นายประพันธ์ แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอไชยา หอประชุมอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี