ชสท.ร่วมปันน้ำใจช่วยชาวใต้ โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้"

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำทีมโดย  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าร่วมงานพิธีแถลงข่าว ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ในโครงการ สหกรณ์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  โดยร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาคใต้จำนวน 1,000 ถุง มูลค่า 120,000.- บาท โดย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบและแถลงข่าวเปิด “ศูนย์สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ” รวมจำนวนเงินและสิ่งของที่รับมอบจากขบวนการสหกรณ์รวมมูลค่ากว่า 1,000,000.- บาท และได้ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สหกรณ์นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ภาคใต้โดยมีเป้าหมายส่งมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยที่ “โคออป สุราษฎร์ธานี” ก่อนกระจายไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบภัยต่อไป