รุ่นที่ 5 ที่ จ.นนทบุรี

ชสท. เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์จัดโครงการอบรมบุคลากร รุ่นที่ 5

                นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมโกลเด้นดรากอน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและดร.ยม  นาคสุข ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย