ชสท. เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
ชสท. เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย
        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด โดยมีนายคำทอง  สีหะวงษ์ ประธานกรรมการ และนายพรชัย  แท่นสละ ผู้จัดการให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ