รุ่นที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ"

 

ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น