สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล
 • 12 October 2020
 • 174
 • 0
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทีมงาน ชสท. ประ...
Read More
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0
 • 12 October 2020
 • 161
 • 0
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0 ชสท. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกระดับมีความเต็...
Read More
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 173
 • 0
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์...
Read More
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59
 • 12 October 2020
 • 152
 • 0
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จัดการประ...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
 • 12 October 2020
 • 160
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเค...
Read More
ชสท. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี ชสอ.
 • 12 October 2020
 • 197
 • 0
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรม...
Read More
สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60
 • 12 October 2020
 • 155
 • 0
27 สิงหาคม 2560 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจ...
Read More
ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 180
 • 0
โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ชสท. นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย จิตรถน...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 176
 • 0
ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช...
Read More
เชื่อมโยงตลาดผลไม้ (ลำไย)
 • 12 October 2020
 • 287
 • 0
เชื่อมโยงตลาดผลไม้ (ลำไย) 7 พฤศจิกายน 2560  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ต้อนร...
Read More
ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเนปาล
 • 12 October 2020
 • 186
 • 0
ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเนปาล 2 พ.ย. 60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายโช...
Read More
Co-op click ระยะที่ 2
 • 12 October 2020
 • 227
 • 0
Co-op click ระยะที่ 2 8 พฤศจิกายน 2560 ชสท. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระ...
Read More
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560
 • 12 October 2020
 • 223
 • 0
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งช...
Read More
เราไม่ทิ้งกัน ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี
 • 12 October 2020
 • 194
 • 0
เราไม่ทิ้งกัน ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประ...
Read More
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด
 • 12 October 2020
 • 179
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 วันประชุมใหญ่สามัญประจำป...
Read More
เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 184
 • 0
ลำไย ส้มโอ ผลผลิตจากเกษตรกรผ่านขบวนการสหกรณ์ สู่ผู้บริโภคโดยตรง จากโครงการปฎิทินเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าส...
Read More
ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพฯ ผ่านขบวนการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 198
 • 0
ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์    &...
Read More
จิบกาแฟรสเข้ม ที่สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
 • 12 October 2020
 • 191
 • 0
จิบกาแฟรสเข้ม ที่สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร มาเยือนเมืองชุมพรทั้งที งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะมาจิบกาแฟรสเข้...
Read More
ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด นุชตาล
 • 12 October 2020
 • 142
 • 0
ชสท. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพ คุณแม่ละเมียด  นุชตาล 9 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษ...
Read More
เตรียมจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์ผ่าน Co-opclick
 • 12 October 2020
 • 183
 • 0
เตรียมจำหน่ายทุเรียนป่าละอูระบบออนไลน์ผ่าน Co-opclick ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโด...
Read More
ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้
 • 12 October 2020
 • 161
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ยินดีที่ได้ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้ ณ อา...
Read More
เปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”
 • 12 October 2020
 • 188
 • 0
เปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” โดย สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์...
Read More
เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯ สกก.แม่แจ่ม จำกัด
 • 12 October 2020
 • 164
 • 0
เยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด สกก.แม่แจ่ม จำกัด 12 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวร...
Read More
เยี่ยมชมกิจการ สกก.โพธาราม จำกัด
 • 12 October 2020
 • 149
 • 0
เยี่ยมชมกิจการ สกก.โพธาราม จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่...
Read More
สกก.ตะกั่วป่า จำกัด ศึกษาดูงานที่ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 192
 • 0
สกก.ตะกั่วป่า จำกัด ศึกษาดูงานที่ ชสท. วันที่ 9 มกราคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย...
Read More
ชสท. ลงพื้นที่เยี่ยม สหกรณ์สมาชิก เขต 1
 • 12 October 2020
 • 145
 • 0
ชสท. ลงพื้นที่เยี่ยม สหกรณ์สมาชิก เขต 1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  นำโดย  นายศิริ...
Read More
สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • 12 October 2020
 • 188
 • 0
สวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทีมงาน ชสท. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายประ...
Read More
ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561
 • 12 October 2020
 • 168
 • 0
ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561 นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้...
Read More
สวัสดีปีใหม่ 63 จากท่านวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
 • 12 October 2020
 • 172
 • 0
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.รับมอบของขวัญปีใหม่ 2563 จากท่านวัฒนศักดิ์ จังจรูญ ...
Read More
MOU ชสท. กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 12 October 2020
 • 150
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามในบันทึกข้อตกลง...
Read More