ประธานฯ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 192
 • 0
25 ธันวาคม 2562 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ...
Read More
ชสก.กรุงเทพมหานคร สวัสดีปีใหม่ 63
 • 12 October 2020
 • 160
 • 0
27 ธ.ค. 2562 นายปราโมทย์ สมันเอี่ยม ประธานกรรมการ ชสก.กรุงเทพมหานคร จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่...
Read More
รองประธานกรรมการ ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63
 • 12 October 2020
 • 160
 • 0
6 มกราคม 2563 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่จาก นายเรวัต เปี่ยมระลึก...
Read More
ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63 สสพ.2
 • 12 October 2020
 • 188
 • 0
6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ชสท. มาสวัสดีปีใหม่63 ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) แล...
Read More
ต้อนรับ ชสอ. สวัสดีปีใหม่ 63
 • 12 October 2020
 • 207
 • 0
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดี...
Read More
ให้การต้อนรับ ธกส. สวัสดีปีใปม่ 63
 • 12 October 2020
 • 180
 • 0
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่63 จ...
Read More
ต้อนรับ สกก.โพธาราม สวัสดีปีใหม่ 63
 • 12 October 2020
 • 186
 • 0
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. ให้...
Read More
สวัสดีปีใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
6 มกราคม 2563 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากฝ่ายจัดการและ พนักงาน...
Read More
นายวันชัย พุกชาติ สวัสดีปีใหม่ 63
 • 12 October 2020
 • 205
 • 0
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. และ...
Read More
สวัสดีปีใหม่ 63 ชสก.สมุทรสาคร จก.
 • 12 October 2020
 • 196
 • 0
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท. มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด 
Read More
สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บ้านลาด จก.
 • 12 October 2020
 • 197
 • 0
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท.มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ... ขอขอบคุณ ท่านประธานฟื้น...
Read More
สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บางคนที จก.
 • 12 October 2020
 • 182
 • 0
8 มกราคม 2563 ชสท. นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมทีมงาน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารส...
Read More
สวัสดีปีใหม่ ส.นิคมชะอำ จก.
 • 12 October 2020
 • 221
 • 0
8 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสหกรณ์...
Read More
co-opclick สินค้าคุณภาพสู่ชุมชน สู้ภัย โควิด-19
 • 12 October 2020
 • 191
 • 0
16 เมษายน 2563...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับ ทีมข่า...
Read More
มังคุดหวานอร่อย ส่งตรงจาก สกก.เมืองขลุง จำกัด
 • 12 October 2020
 • 181
 • 0
ส่งมอบแล้ววันนี้ มังคุดและเงาะ หวาน กรอบ อร่อย มาตรฐาน GAP ส่งตรงจากสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จ.จันทบุรี...
Read More
การประชุมคณะกรรมการฯชุด42 ครั้งที่ 12 ทางไกล
 • 12 October 2020
 • 184
 • 0
9 เมษายน 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ก...
Read More
ประชุมฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนก
 • 12 October 2020
 • 203
 • 0
วันนี้ 27 เมษายน 2563 นายศิริขัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนกฯ ร่...
Read More
ถุงยังชีพ ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
 • 12 October 2020
 • 189
 • 0
12 พฤษภาคม 2563 ... นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) นำคณะ...
Read More
สหกรณ์ เปิดโครงการ "ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์"
 • 12 October 2020
 • 140
 • 0
ชสท. ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดโครงการ "ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์"
Read More
ประชุมคณะกรรมการ ชสท. ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3
 • 12 October 2020
 • 163
 • 0
ประชุมคณะกรรมการ ชสท. ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3
Read More
ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์”
 • 12 October 2020
 • 199
 • 0
ประชุมโครงการ “ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์” 31 กรกฎาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเท...
Read More
ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร
 • 12 October 2020
 • 207
 • 0
ขอบคุณทุกยอดการสั่งจองลำไยช่วยเกษตรกร ขอบคุณยอดการสั่งจองลำไยสด (#)รอบส่งมอบวันที่ 4 สค.63 ชุมนุมสหกรณ์การ...
Read More
ชสท. จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
 • 12 October 2020
 • 172
 • 0
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม...
Read More
ข่าวสหกรณ์ 13 ส.ค.63
 • 12 October 2020
 • 189
 • 0
ข่าวสหกรณ์ออนไลน์ 16 ส.ค. 2563
Read More
ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังล...
 • 12 October 2020
 • 118
 • 0
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ถนนงาม...
Read More