ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 166
 • 0
ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 255...
Read More
ชสท. จัดโครงการ Q-Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 169
 • 0
ชสท. จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) รุ่นที่ 5    &nb...
Read More
ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ
 • 12 October 2020
 • 176
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเ...
Read More
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
 • 12 October 2020
 • 201
 • 0
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.         นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานด...
Read More
นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาเกษตรกร จ.ชุมพร
 • 12 October 2020
 • 150
 • 0
ดร.ปิยวิทย์  โกฎเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดสมาชิกสภาเ...
Read More
ประธานฯ ชสท. ร่วมงาน
 • 12 October 2020
 • 180
 • 0
  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ร่วมงาน "เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์"  &nbs...
Read More
Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 • 12 October 2020
 • 190
 • 0
ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมและกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมนุมสหกรณ์การ...
Read More
Q-shop รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
 • 12 October 2020
 • 187
 • 0
ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัด  Q-Shop ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ &n...
Read More
ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก.
 • 12 October 2020
 • 220
 • 0
ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก.                  นายศิริชัย&...
Read More
ชสท.เยี่ยมชมร้าน Q-SHOP จ.สุราษฎร์ธานี
 • 12 October 2020
 • 177
 • 0
ชสท. เยี่ยมชม ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี       &nb...
Read More
ชสท.จัดโครงการ Q-SHOP รุ่นที่ 9 ที่จ.ขอนแก่น
 • 12 October 2020
 • 159
 • 0
ชสท. จัดโครงการ Q-SHOP ที่ จ.ขอนแก่น โครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-SHO...
Read More
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท
 • 12 October 2020
 • 193
 • 0
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท.            สันนิบ...
Read More
เข้าแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 • 12 October 2020
 • 177
 • 0
เข้าแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   &...
Read More
ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 172
 • 0
ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ...
Read More
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
 • 12 October 2020
 • 158
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์วัดจัน...
Read More
ชสท. รับมอบหนังสือรับรองร้าน Q-SHOP
 • 12 October 2020
 • 152
 • 0
ชสท. รับมอบหนังสือรับรอง ร้าน Q-SHOP เมื่อวันที่ 6 ก.ย.54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไ...
Read More
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 171
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด มอบข้า...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 172
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
 • 12 October 2020
 • 154
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผ...
Read More
สัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
 • 12 October 2020
 • 170
 • 0
งานสัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนิ...
Read More
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 194
 • 0
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยและพัฒนาหล...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง
 • 12 October 2020
 • 154
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง 13 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.
 • 12 October 2020
 • 208
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกั...
Read More
ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก
 • 12 October 2020
 • 175
 • 0
ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก...
Read More
พิธีเปิด สำนักงาน สกก.จะนะ จก.
 • 12 October 2020
 • 207
 • 0
 พิธีเปิด สำนักงาน สกก.จะนะ จก.       เมื่อวันที่ 6 ตุลา...
Read More
รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ"
 • 12 October 2020
 • 236
 • 0
รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ" ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชสท. จัดโครงการ...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สิงห์บุรีและชัยนาท
 • 12 October 2020
 • 140
 • 0
ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท       17 ตุ...
Read More
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรีและลพบุรี
 • 12 October 2020
 • 173
 • 0
ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี 18 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์ก...
Read More
ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 • 12 October 2020
 • 156
 • 0
ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554...
Read More