ถ่ายทำรายการ “แจ้งคลายทุกข์”
 • 12 October 2020
 • 180
 • 0
                    ...
Read More
ประชุมเตรียมงาน 60 ปี ชสท.
 • 12 October 2020
 • 200
 • 0
                    ...
Read More
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 235
 • 0
            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก &nbs...
Read More
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 214
 • 0
          เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จั...
Read More
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 219
 • 0
เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ&rdqu...
Read More
60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์..เพื่อเกษตรกร
 • 12 October 2020
 • 335
 • 0
"60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค...
Read More
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 12 October 2020
 • 189
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด    &nbs...
Read More
ชสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี
 • 12 October 2020
 • 167
 • 0
ชสท. เข้าเฝ้าหม่อม เจ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี          เมื่อวันที่ 31 พ...
Read More
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”
 • 12 October 2020
 • 194
 • 0
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”           นายศิริชั...
Read More
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวร...
 • 12 October 2020
 • 178
 • 0
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาล...
Read More
สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
 • 12 October 2020
 • 157
 • 0
 สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555           เมื่อวันที...
Read More
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์...
 • 12 October 2020
 • 223
 • 0
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555 ประชุมคณะท...
Read More
ประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
 • 12 October 2020
 • 200
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 - 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2...
Read More
ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ”
 • 12 October 2020
 • 173
 • 0
ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ” เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55 ที...
Read More
ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก
 • 12 October 2020
 • 206
 • 0
ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประ...
Read More
ชสท. เยี่ยม ชุมนุมการเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด
 • 12 October 2020
 • 162
 • 0
ชสท. เยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด          เมื่อวั...
Read More
มอบผลไม้
 • 12 October 2020
 • 197
 • 0
นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ได้เดินทางมามอบผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลิตท...
Read More
โครงการจัดตั้ง บริษัท แจ่มจรัสประกันภัย จำกัด
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
โครงการจัดตั้ง บริษัทแจ่มจรัสประกันภัย จำกัด  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 สมาคมเศรษฐศาสตร...
Read More
พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ ที่ปั๊มบางจาก สกก.ดอยสะเก็ดพัฒน...
 • 12 October 2020
 • 141
 • 0
พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ที่ปั้มบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา  ...
Read More
บันทึกเทปรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 189
 • 0
บันทึกเทปรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.   26 มิ.ย.55 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ...
Read More
ชสท.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555
 • 12 October 2020
 • 163
 • 0
ชสท.ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล” ประจำปี 2555      &n...
Read More
ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 166
 • 0
ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           เมื่อวันที่ 11...
Read More
อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ร่วมประชุมเรื่องเพลงมาร์ชที่ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ร่วมประชุม รื่องเพลงมาร์ชที่ ชสท. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2555 อาจารย์วินัย พ...
Read More
ร่วมร่วมงานเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด
 • 12 October 2020
 • 182
 • 0
ร่วมงานเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ก.ค.55 นายศ...
Read More
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555
 • 12 October 2020
 • 241
 • 0
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555 10 ก.ค.2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท...
Read More
เยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 170
 • 0
เยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก  และโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ ทีมงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห...
Read More