มอบ 500,000 บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
 • 12 October 2020
 • 203
 • 0
มอบเงิน 500,000บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง          ...
Read More
อบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ที่ จ.ตาก
 • 12 October 2020
 • 169
 • 0
อบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ที่ จ.ตาก เมื่อ 20 ก.ค.55 ชสท.ร่วมกับ ชสก.ตาก และชมรมสหกรณ...
Read More
ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน
 • 12 October 2020
 • 214
 • 0
ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ "1ไร่ 1 แสน" และบันทึกเทปโทรทัศน์ รายก...
Read More
บันทึกเทป "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท." ตอน "สหกรณ์ในโรงเรียน กับ ก...
 • 12 October 2020
 • 156
 • 0
บันทึกเทป "ท่องโลกเกษตรกับ ชสท." ตอน "สหกรณ์ในโรงเรียน กับ การพัฒนาคน"  ทีมงาน"ท่องโลกเกษต...
Read More
ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
 • 12 October 2020
 • 190
 • 0
ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมกา...
Read More
มอบน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 159
 • 0
มอบน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ 26 ก.ค.55 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเน...
Read More
ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
 • 12 October 2020
 • 190
 • 0
ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด       ชุมนุมสหกรณ์การเ...
Read More
เยี่ยมชมสวนลูกพลับ คุณบุญสว่าง แซ่วะ
 • 12 October 2020
 • 220
 • 0
เยี่ยมชมสวนลูกพลับ คุณบุญสว่าง แซ่วะ  ทีมงาน ชสท.เยี่ยมชมสวนลูกพลับ ของสมาชิกสหกรณ์กา...
Read More
ที.เจ.ซี .รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ปี 54
 • 12 October 2020
 • 156
 • 0
บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ปี 54     ...
Read More
การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการนำเข้าและส่งออ...
 • 12 October 2020
 • 178
 • 0
สัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร...
Read More
วันคล้ายวันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
 • 12 October 2020
 • 154
 • 0
วันคล้ายวันเกิด พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายดิเรก สังขจ...
Read More
คณะ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center
 • 12 October 2020
 • 190
 • 0
คณะ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center 31 ส.ค.55 คณะศึกษาดูงานของ ชสท.เยี่ยมชม Nationa...
Read More
ประธานศิริชัย กับ"ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไทย"
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
ประธานศิริชัย กับ"ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรไทย" 10 กันยายน 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกร...
Read More
ร่วมลงนามถวายพระพร ที่ รพ.ศิริราช
 • 12 October 2020
 • 159
 • 0
ร่วมลงนามถวายพระพร ที่ รพ.ศิริราช       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายศิริ...
Read More
คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 • 12 October 2020
 • 186
 • 0
คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  เมื่อวันที่ 10 กันยายน...
Read More
ชสท.แสดงความยินดีกับ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 151
 • 0
ชสท.แสดงความยินดีกับ นายวิจักร อากัปกริยา  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2555 นายศิริชัย...
Read More
ชสท.สัญจร เชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 169
 • 0
ชสท. นำทีม เยี่ยมสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่           นายศิริชัย ออสุวรร...
Read More
ชสก.ต้นแบบแห่งที่ 2 ที่สระบุรี
 • 12 October 2020
 • 193
 • 0
ชสก.ต้นแบบ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ที่สระบุรี           &nbs...
Read More
เปิดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสก.เชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 175
 • 0
เปิดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสก.เชียงใหม่           เมื่...
Read More
ชสท. สหกรณ์ดีเลิศประจำปี 55
 • 12 October 2020
 • 185
 • 0
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2555 ชสท. อยู่ในระดับดีเลิศ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ช...
Read More
"เกี่ยวข้าวแปลงนาโยน" 1ไร่ 1 แสน
 • 12 October 2020
 • 185
 • 0
19 ต.ค.55 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานฯ นายประภาส งามสงวน นายยวง อยู่มา...
Read More
กสส.เยี่ยม ชสท."เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"
 • 12 October 2020
 • 161
 • 0
25 ต.ค.55 กสส. เยี่ยม ชสท. "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" 25 ต.ค.55 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสร...
Read More
คณะกรรมการ ชสก.ต้นแบบที่ จ.เชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 182
 • 0
11-12 ต.ค.55 คณะกรรมการ "โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยทีมงาน ชสท.,ทีมงาน...
Read More
ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง
 • 12 October 2020
 • 175
 • 0
30 ต.ค.2555 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก...
Read More
โครงการพัฒนาบุคลากรฯ จ.พะเยา
 • 12 October 2020
 • 159
 • 0
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 1/2555 ณ สกป.เมืองพะเยา จ.พะเยา...
Read More
ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2555
 • 12 October 2020
 • 186
 • 0
31 ต.ค. 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานว...
Read More
เยี่ยม สกก.นิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า
 • 12 October 2020
 • 152
 • 0
9 พ.ย.55 เวลา 16.00 น. คณะทำงาน โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ หรือ "ชสก.ต้นแบบ" พร้อมคณะสื่อมวลชน เยี่ยมสหกร...
Read More
"ท่องโลกเกษตร กับ ชสท." ตอน "การท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
 • 12 October 2020
 • 193
 • 0
8 พ.ย.55 ทีมงาน"ท่องโลกเกษตร กับ ชสท." บันทึกเทปโทรทัศน์ ตอน "การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ แ...
Read More
แสดงความยินดี รมว.และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 160
 • 0
12พ.ย.55 ชสท. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เข้าแสดงความยินดีกับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่...
Read More