คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเพลง สหกรณ์การเกษตร
 • 12 October 2020
 • 191
 • 0
คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม เพลงสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดคอนเสิร์ตเปิดอ...
Read More
บันทึกเทป "เกษตรโลก เกษตรเรา"
 • 12 October 2020
 • 199
 • 0
28 ก.พ.56 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำรายการ"เกษตรโลก เกษตรเรา" ณ ชุ...
Read More
พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น 23 จ.ขอนแก่น
 • 12 October 2020
 • 173
 • 0
     ชสท. นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ เดินหน้าโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลา...
Read More
ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
 • 12 October 2020
 • 162
 • 0
ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่ 9 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เริ่มปรับปรุงอาคารค...
Read More
ชสท. ใจดี มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียนบ้านสันประดู่
 • 12 October 2020
 • 174
 • 0
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเท...
Read More
กีฬาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ของขบวนการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 200
 • 0
     11 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมกีฬาเช...
Read More
ชสท. ใจดี มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียนบ้านสันประดู่
 • 12 October 2020
 • 152
 • 0
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเท...
Read More
เกษมหลังเกษียณ "คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ"
 • 12 October 2020
 • 190
 • 0
เกษมหลังเกษียณ "คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ" “เกษม หลังเกษียณ” 31 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการฯ ผู...
Read More
พัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 24/2556 จ.นครสวรรค์
 • 12 October 2020
 • 227
 • 0
13-14 มิถุนายน 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลา...
Read More
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ณ โพธาราม
 • 12 October 2020
 • 182
 • 0
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ณ  สกก. โพธาราม           ทีมงาน  ช...
Read More
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์
 • 12 October 2020
 • 147
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์      &...
Read More
โรงสีข้าวพลังงานไอน้ำ ชสก.อุตรดิตถ์
 • 12 October 2020
 • 167
 • 0
“โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”.... ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด “โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”......
Read More
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • 12 October 2020
 • 181
 • 0
การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 11 กรกฎาคม ·  · ถ่...
Read More
Ex-Agri Coop 1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1
 • 12 October 2020
 • 227
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
Read More
เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  16 กรกฎาคม 2556...ทีมงาน ชสท.เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตร...
Read More
ตึกสีเขียว ชสท
 • 12 October 2020
 • 228
 • 0
"ตึกเขียว ชสท." "ตึกเขียว ชสท."....เริ่มทาสีจริงแลัววันนี้ 17 กรกฏาคม 2556 ชั้นล่างคือ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ด...
Read More
เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 189
 • 0
การประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" 1 สิงหาคม 2556... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท....
Read More
รองจิตรกรนำคณะร่วมประชุมที่ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 195
 • 0
5 ส.ค.2556 ..เวลา 11.00 น. ท่านจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.เสาวณีย์  ช...
Read More
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย
 • 12 October 2020
 • 193
 • 0
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย  13 สิงหาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมและแถลงข่าว เร...
Read More
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"
 • 12 October 2020
 • 205
 • 0
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์" 8 ส.ค.56 เยี่ยม ท่าเรือ - คลังสินค้า .. "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"...ที...
Read More
ชสก.เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว บ.ที เจ ซี
 • 12 October 2020
 • 164
 • 0
5 ส.ค.2556 เวลา 17.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ คุณสุพัต...
Read More
แสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ
 • 12 October 2020
 • 188
 • 0
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมผู้บริหาร ชสท. เดิน...
Read More
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง
 • 12 October 2020
 • 153
 • 0
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 20 ส.ค.2556 เวลา 11.00 น. ทีมงาน ชสท.บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ...
Read More
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร
 • 12 October 2020
 • 165
 • 0
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร 14 สิงหาคม 2556 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด...
Read More
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2
 • 12 October 2020
 • 187
 • 0
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2 18 สิงหาคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกร...
Read More
สกก.บ้านลาด "กล้วยหอมทอง" ส่งออกญี่ปุ่นรายใหญ่สุดของ ปท.
 • 12 October 2020
 • 163
 • 0
 สกก.บ้านลาด "กล้วยหอมทอง" ส่งออกญี่ปุ่นรายใหญ่สุดของ ปท.
Read More
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ
 • 12 October 2020
 • 203
 • 0
19 สิงหาคม 2556 ทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง...
Read More
ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมอวยพรวันเกิด
 • 12 October 2020
 • 177
 • 0
26 สิงหาคม 2556... เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)...
Read More
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ...
 • 12 October 2020
 • 142
 • 0
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี 27 สิงห...
Read More
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 231
 • 0
9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น....การประชุมเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเท...
Read More