แจ้งกำหนดนัดส่งมอบลำไย
แจ้งกำหนดนัดส่งมอบลำไย
เรียน เครื่อข่ายสหกรณ์ฯ และผู้มีผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ชสท. ขอแจ้งนัดส่งมอบลำไยที่สั่งจองไว้ จากวันที่ 4 ส.ค. 63 เป็นวันพุธที่ 5 ส.ค. 63 หากท่านใดไม่สะดวกหรือขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อ 081-8233639 สุภาภรณ์