ประกาศ ! ขอเลื่อนการส่งมอบลำไย
ประกาศ ! ขอเลื่อนการส่งมอบลำไย

เรียน เครือข่ายสหกรณ์ฯ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

         ตามที่ทุกท่านได้จองลำไยไว้และทางชสท.จะส่งมอบวันที่ 4 สค.63 นั้นเนื่องจากมีพายุเข้าทางภาคเหนือฝนตกต่อเนื่อง ไม่สามารถเก็บลำไยได้และถ้าเก็บมาคุณภาพจะไม่ดีและเน่าเสียง่าย ดังนั้นจึงขอเลื่อนการส่งมอบไปจนกว่าสถานการณ์ปกติ โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ หากท่านใดไม่สะดวกกรุณาติดต่อ 081-8233639 สุภาภรณ์

         จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ